ແມ່ແບບ:ກ່ອງຂໍ້ມູນ ອະດີດປະເທດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
{{{status}}}
Life span?
ທຸງຊາດ ตราแผ่นดิน
ຄຳຂວັນ
{{{national_motto}}}
ເພງຊາດ
{{{national_anthem}}}
{{{image_map_caption}}}
ນະຄອນຫຼວງ ບໍ່ລະບຸ
ພາສາ {{{common_languages}}}
ສາສະໜາ {{{religion}}}
ລັດຖະບານ ບໍ່ລະບຸ
{{{title_leader}}} ແມ່ແບບ:!!
 -  {{{year_leader1}}} {{{leader1}}}
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0;text-align:left;"|{{{year_leader9}}} {{{leader9}}}
{{{title_representative}}}
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0;text-align:left;"|{{{year_representative1}}}ແມ່ແບບ:!! {{{representative1}}}
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0;text-align:left;"|{{{year_representative5}}}

ແມ່ແບບ:!! {{{representative5}}}

{{{title_deputy}}}
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0;text-align:left;"|{{{year_deputy1}}} {{{deputy1}}}
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0;text-align:left;"|{{{year_deputy6}}}

ແມ່ແບບ:!! {{{deputy6}}}

ການປົກຄອງ {{{legislature}}}
ປະຫວັດສາດ
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0em;text-align:left;"|{{{event_pre}}} {{{date_pre}}}
 -  ສະຖາປະນາ ໃສ່ປີທີ່ສະຖາປະນາ
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0em;text-align:left;"|{{{event1}}} {{{date_event1}}}
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0em;text-align:left;"|{{{event5}}} {{{date_event5}}}
 -  ສິ້ນສຸດ ໃສ່ປີທີ່ສິ້ນສຸດ
 - ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0em;text-align:left;"|{{{event_post}}} {{{date_post}}}
ພື້ນທີ່
 -  ແມ່ແບບ:!!style="padding-left:0;text-align:left;"| {{{stat_year1}}}  ຕລ.ກມ. ( ຕາລາງໄມລ໌)
 -  ແມ່ແບບ:!!style="padding:0em 1em 0.2em 0;vertical-align:top;text-align:left;"| {{{stat_year5}}}  ຕລ.ກມ. ( ຕາລາງໄມລ໌)
ປະຊາກອນ
 -  {{{stat_year1}}} ປະມານການ {{{stat_pop໑}}} 
ແມ່ແບບ:Nbspຄວາມໜາແໜ້ນ ຄົນ/ຕລ.ກມ.  ( ຄົນ/ຕາລາງໄມລ໌)
 -  {{{stat_year5}}} ປະມານການ {{{stat_pop໕}}} 
ແມ່ແບບ:Nbspຄວາມໜາແໜ້ນ ຄົນ/ຕລ.ກມ.  ( ຄົນ/ຕາລາງໄມລ໌)
สกุลเงิน {{{currency}}}
ປັດຈຸບັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ {{{today}}}
ກ. ແມ່ແບບ:!!colspan="2" style="padding-left:0;text-align:left;"| {{{footnote_a}}}
ຍ. ແມ່ແບບ:!!colspan="2" style="padding-left:0;text-align:left;"| {{{footnote_h}}}
{{{footnotes}}}
{{{footnotes2}}}