ແມ່ແບບ:ກ່ອງຂໍ້ມູນ ອະດີດປະເທດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
{{{conventional_long_name}}}
{{{native_name}}}
{{{status}}}
Life span?
ທຸງຊາດ ເຄື່ອງໝາຍຊາດ
ຄຳຂວັນ
{{{national_motto}}}
ເພງຊາດ
{{{national_anthem}}}
{{{image_map_caption}}}
ນະຄອນຫຼວງ ບໍ່ລະບຸ
ພາສາ {{{common_languages}}}
ສາສະໜາ {{{religion}}}
ລັດຖະບານ ບໍ່ລະບຸ
{{{title_leader}}}
 -  {{{year_leader1}}} {{{leader1}}}
 -  {{{year_leader9}}} {{{leader9}}}
{{{title_representative}}}
 -  {{{year_representative1}}} {{{representative1}}}
 -  {{{year_representative5}}} {{{representative5}}}
{{{title_deputy}}}
 -  {{{year_deputy1}}} {{{deputy1}}}
 -  {{{year_deputy6}}} {{{deputy6}}}
ການປົກຄອງ {{{legislature}}}
ປະຫວັດສາດ
 -  {{{event_pre}}} {{{date_pre}}}
 -  ສະຖາປະນາ ໃສ່ປີທີ່ສະຖາປະນາ
 -  {{{event1}}} {{{date_event1}}}
 -  {{{event5}}} {{{date_event5}}}
 -  ສິ້ນສຸດ ໃສ່ປີທີ່ສິ້ນສຸດ
 -  {{{event_post}}} {{{date_post}}}
ພື້ນທີ່
 -  {{{stat_year1}}}  ຕລ.ກມ. ( ຕາລາງໄມລ໌)
 -  {{{stat_year5}}}  ຕລ.ກມ. ( ຕາລາງໄມລ໌)
ປະຊາກອນ
 -  {{{stat_year1}}} ປະມານການ {{{stat_pop໑}}} 
     ຄວາມໜາແໜ້ນ ຄົນ/ຕລ.ກມ.  ( ຄົນ/ຕາລາງໄມລ໌)
 -  {{{stat_year5}}} ປະມານການ {{{stat_pop໕}}} 
     ຄວາມໜາແໜ້ນ ຄົນ/ຕລ.ກມ.  ( ຄົນ/ຕາລາງໄມລ໌)
ສະກຸນເງີນ {{{currency}}}
ປັດຈຸບັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ {{{today}}}
ກ. {{{footnote_a}}}
ຍ. {{{footnote_h}}}
{{{footnotes}}}
{{{footnotes2}}}
ຄູ່ມືການໃຊ້ງານແມ່ແບບ[ສ້າງ]