ແມງປອ ຊົນທິຊາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ແມງປອ ຊນທິຊາ ແມ່ນນັກຮ້ອງຍິງຊາວໄທ