Jump to content

ແຂວງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແບ່ງອອກເປັນ 47 ແຂວງ (都道府県, todōfuken, ໂທໂດຟຸເກັງ) ເຊິ່ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ຕ່ຳກວ່າລັດຖະບານແຫ່ງຊາດແລະເຂດ​ອຳນາດ​ຂັ້ນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ແລະເຂດການປົກຄອງຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບມີ 43 ແຂວງທີ່ເຫມາະສົມ (県, ken, ເກັງ) 2 ແຂວງເມືອງ ໄດ້ແກ່ ແຂວງໂອຊາກະແລະແຂວງກຽວໂຕ (府, fu, ຟຸ) ອານາເຂດດຽວ ໄດ້ແກ່ ແຂວງຮົກໄກໂດ (道, , ໂດ) ແລະມະຫານະຄອນ (都, to, ໂທະ) ໄດ້ແກ່ ໂຕກຽວ

ລາຍຊື່ແຂວງ[ດັດແກ້]

ຮົກໄກໂດ ໂທໂຮກຸ ຄັນໂຕ ຊູບຸ
1.  ຮົກໄກໂດ 2.  ອາໂອໂມຣິ

3.  ອິວາເຕະ

4.  ມິຍາງິ

5.  ອາກິຕະ

6.  ຍາມາງາຕະ

7.  ຟູກູຊິມະ

8.  ອິບາຣາກິ

9.  ໂທຈິງິ

10.  ກຸມມະ

11.  ໄຊຕາມະ

12.  ຊິບະ

13.  ໂຕກຽວ

14.  ຄານາງາວະ

15.  ນີງາຕະ

16.  ໂທຍາມະ

17.  ອິຊິກາວະ

18.  ຟູກູອິ

19.  ຍາມານາຊິ

20.  ນາງາໂນະ

21.  ກິຟຸ

22.  ຊິຊູໂອກະ

23.  ໄອຈິ

ຄັນໄຊ ຊູໂງກຸ ຊິໂກກຸ ຄີວຊູແລະໂອກິນາວະ
24.  ມິເອະ

25.  ຊິງະ

26.  ກຽວໂຕ

27.  ໂອຊາກະ

28.  ຮຽວໂງະ

29.  ນາຣະ

30.  ວາກາຍາມະ

31.  ທົດໂຕຣິ

32.  ຊິມາເນະ

33.  ໂອກາຍາມະ

34.  ຮິໂຣຊິມະ

35.  ຍາມາງູຈິ

36.  ໂທກູຊິມະ

37.  ຄາງາວະ

38.  ເອຮິເມະ

39.  ໂຄຈິ

40.  ຟູກູໂອກະ

41.  ຊາງະ

42.  ນາງາຊາກິ

43.  ຄູມາໂມໂຕະ

44.  ໂອອິຕະ

45.  ມິຍາຊາກິ

46.  ຄາໂງຊິມະ

47.  ໂອກິນາວະ