ເຮືອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເຮືອນ

ເຮືອນ ແມ່ນສິ່ງກໍສ້າງເຊິ່ງນຳໃຊ້ເປັນບ່ອນພັກອາໄສຂອງຜູ້ຄົນ ໂດຍທົ່ວໄປມີຜະໜັງແລະຫຼັງຄາໄວ້ປ້ອງກັນພື້ນທີ່ພາຍໃນເຮືອນຈາກຄວາມຮ້ອນ ຄວາມເຢັນ ລົມ ຝົນ ແລະສິ່ງອື່ນໆ.​ ນອກຈາກນີ້ ເຮືອນຍັງແມ່ນບ່ອນຢູ່ຂອງສັດອື່ນໆ ເຊິ່ງຄົນໃນເຮືອງບໍ່ຕ້ອງການ ແລະຂອງສັດລ້ຽງ. ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍຫຼວງຜູ້ເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະມື້ພາຍໃນເຮືອນ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍຈະອອກໄປເຮັດວຽກນອກເຮືອນແລະຄືນເມືອເຮືອນເພື່ອໃຊ້ເປັນບ່ອນນອນຫຼັບພັກຜ່ອນແລະເຮັດກິຈະກຳອື່ນໆ.