Jump to content

ເຫດຍົນຕົກຂອງສາຍການບິນເຍຍລະມັນວິງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເຍຍລະມັນວິງ ຖຽ້ວ 9525 (4U9525/GWI9525)[a] ໄດ້ກຳນົດອອກເດີນທາງຈາກ Barcelona, ສະເປນ ເຖິງ Düsseldorf, ເຍຍລະມັນ, ດຳເນີນກິດຈະການໂດຍ Lufthansa-owned low-cost ສາຍການບິນເຍຍລະມັນວິງ. ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2015, ເຮືອບິນ Airbus A320-200 jetliner ຕົກໄລ່ຍະຫ່າງ 100 ກມ (62 mi) ທາງຕາເວັນຕົກຊຽ່ງເໜືອຂອງ Nice, ເຂດສາຍພູແອລປ໌ຝຣັ່ງ. ຜູ້ໂດຍສານທັງໝົດ 144 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານເຮືອບິນ 6 ຄົນ ເສຍຊິວິດ.