ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ

ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ ແມ່ນເສັ້ນໝີ່ສໍາລັບເຂົ້າປຸ້ນ