ເສັ້ນຂະໜານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເສັ້ນຂະໜານ (ອັງກິດ: Latitude) ແທນດ້ວຍອັກສອນເກຣັກ φ ເປັນພິກັດທີ່ໃຊ້ບອກຕຳແໜ່ງເທິງພື້ນຜິວໂລກ ແລະ ແບ່ງເຂດສະພາວະອາກາດ ໂດຍວັດຈາກເສັ້ນສູນສູດ ພິກັດທີ່ໃຊ້ຄູ່ກັນຄື: ເສັ້ນແວງ ເຊິ່ງຂະໜານກັບເສັ້ນແວງ ເມື່ອເສັ້ນຂະໜານຍັບເຂົ້າໃກ້ຂວັ້ນໂລກເທົ່າໃດກໍຍິ່ງມີຂະໜາດນ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ. ພື້ນທີ່ໆມີພິກັດເສັ້ນຂະໜານຕ່າງກັນ ຈະມີສະພາບພູມອາກາດ (Climate) ແລະ ກາລະອາກາດ (Weather) ຕ່າງກັນ. ເສັ້ນຂະໜານມີຄ່າຕັ້ງແຕ່ 0 ອົງສາທີ່ເສັ້ນສູນສູດ ໄປຈົນເຖິງ 90 ອົງສາທີ່ບໍລິເວນຂວັ້ນໂລກ ( ນັບເປັນ 90 ອົງສາເໜືອ ຫຼື ໃຕ້) ສິລິພອນ ພົນເສນາ