ເສດຖະສາດສາກົນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເສດຖະສາດສາກົນ ແມ່ນ ຂະແໜງໜຶ່ງ ໃນ ເສດຖະສາດ ທີ່ ປະກອບດ້ວຍ 2 ສາຂາຫຼັກ ຄື ການຄ້າສາກົນ (international trade) ແລະ ການເງິນສາກົນ (international finance).

  • ການຄ້າສາກົນ ແມ່ນ ຂະແໜງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການແລກປ່ຽນ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຂ້າມ ຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ.
  • ການເງິນສາກົນ ແມ່ນ ຂະແໜງການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ການແລກປ່ຽນ ເງິນຕາ, ກະແສໄຫຼ ຂອງ ເງິນ, ທຶນ ຂ້າມ ຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດ.