ເສດຖະວັດຖຸສາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເສດຖະວັດຖຸສາດ (ພາສາອັງກິດ:Econophysics) ແມ່ນ ການສຶກສາຂ້າມຂະແໜງ ທີ່ ນຳໃຊ້ ທິດສະດີ, ຫຼັກເກນ ເຊິ່ງຖືກພັດທະນາ ໃນ ຂະແໜງ ວັດຖຸສາດ ເພື່ອແກ້ບັນຫາ ໃນ ເສດຖະສາດ. ໂດຍທົ່ວໄປ ມັນຈະນຳໃຊ້ ທິດສະດີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ທິດສະດີເຄໂອສ ແລະ ປະຈຸບັນ ເສດຖະວັດຖຸສາດ ພວມຖືກໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນ ການສຶກສາ ຕະຫຼາດການເງິນ (ເອີ້ນກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ການເງິນສະຖິຕິສາດ(statistical finance).


ອ່ານເພີ່ມ (ພາສາອັງກິດ)[ດັດແກ້]

  • Emmanuel Farjoun and Moshe Machover, ຫຼັກເກນຂອງເຄໂອສ; ການສຶກສາເສດຖະສາດການເມືອງ ຈາກ ທິດສະດີຄວາມເປັນໄປໄດ້, London: Verso, 1983. [1] Archived 2015-11-23 at the Wayback Machine
  • Bruna Ingrao and Giorgio Israel, ມືທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ - ດຸນຍະພາບເສດຖະສາດ ໃນ ປະຫວັດວິທະຍາສາດ, The MIT Press (Cambridge, MA, 1990).
  • Didier Sornette, ເປັນຫຍັງຕະຫຼາດຫຸ້ນຈຶ່ງຕົກ : ປະກົດການວິກິດ ໃນ ລະບົບສັບສົນການເງິນ, (Princeton University Press 2004)
  • Mauro Gallegatti, Steve Keen, Thomas Lux and Paul Ormerod ແນວໂນ້ມທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ ໃນ ເສດຖະວັດຖຸສາດ, ບົດກະກຽມເພື່ອ World Econophysics Colloquium.

ລິ້ງຄ໌ພາຍນອກ(ພາສາອັງກິດ)[ດັດແກ້]