Jump to content

ເວັກເຕີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເວັກເຕີແມ່ນປະລິມານທີ່ພຽງແຕ່ບອກໃຫ້ຮູ້ຄ່າ ຫຼື ຂະໜາດກໍ່ຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້ເຊັ່ນ: ມວນສານ,ອຸນນະພູມ, ບໍລິມາດ ເປັນຕົ້ນ. ປະລິມານເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ: ປະລິມານບໍ່ມີທິດ ແຕ່ປະລິມານຟີຊິກຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຄວາມໄວ,ຄວາມແຮງຄວາມເລັ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຂະໜາດ, ລວງ ແລະ ທິດ ຈຶ່ງຈະເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍໄດ້ຢ່າງສົມບູນປະລິມານເຫຼົ່ານີ້ເອີ້ນວ່າ ປະລິມານເວັກເຕີ.