Jump to content

ເມືອງເງິນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງເງິນ ເປັນເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ ອຳເພີສະເຫຼີມພຣະກຽດ[ປະເທດໄທ] ເຊິ່ງມີດ່ານສາກົນນ້ຳເງິນເປັນປະຕູດ່ານອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການທ່ອງທ່ຽວສູ່ຫຼວງພຣະບາງ,ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນອ້ອມຮອບດ້ວຍພູຜາ ແລະ ທຳມະຊາດ. ປະກອບມີ 22ບ້ານ ຄື: ບ້ານ ນາຍາງ. ບ້ານນາງົວ. ບ້ານນໍ້າເງິນ. ບ້ານຫຼວງມີໄຊ. ບ້ານແກ້ວດອນຄູນ.ບ້ານຂອນ.ບ້ານບີໝີ.ບ້ານກາງ.ບ້ານດອກເກດ.ບ້ານຫ້ວຍເຜິ້ງ.ບ້ານດອນສະຫວ່າງ.ບ້ານຜາແດງ.ບ້ານທອງ.ບ້ານກິ່ວງິ້ວ.ບ້ານຫ້ວຍເງີຍ.ບ້ານບາງບົງ.ບ້ານບໍ່ຫຼວງ.ບ້ານນໍ້າທົນ.ບ້ານປາກແຄນ.ບ້ານໂຮມໄຊ