Jump to content

ເມືອງວຽງທອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສະບາຍດີ ທ່ານທັງຫຼາຍ ເຮົາເອງເປັນພົນລະເມືອງຂອງເມືອງວຽງທອງ,ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ,ເຮົາຢາກແນະນຳໃຫ້ບັນດາທ່ານທັງຫຼາຍຊາບກ່ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນຊາບ, ແຕ່ຕອນນີ້ເຮົາຍັງກຳລັງທົດລອງໃຊ້ເວັບວິກີພີເດຍເປັນການທົດລອງ,ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈເລິດເຊິ່ງເທື່ອ, ສະນັ້ນເພື່ອນໆຊ່ວຍບອກເຮົາແດ່ວ່າເຮັດວິທີໃດຂໍ້ມູນຂອງເຮົາຈິ່ງຈະນຳລົງເຜີຍແຜ່ທີ່ເວັບນີ້ໄດ້, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະລົງປະກອບພາບພ້ອມຈະເປັນໄປໄດ້ຫຼືບໍ່?