Jump to content

ເມືອງລອງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເປັນເມືອງໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາມີທັງຫມົດ 79 ບ້ານ(ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງພາຍໃນ)

ເມືືອງ ລອງ ມີ 79 ບ້ານ
1 ບ້ານ ຈອມ​ແຈ້ງ
2 ບ້ານ ຫຼວງຜາ​ຄຳ
3 ບ້ານ ຫົວ​ຂົວ
4 ບ້ານ ຫຼັງຜາ
5 ບ້ານ ຫ້ວຍ​ຖຸ​ໃໝ່
6 ບ້ານ ດອນ​ແຍງ
7 ບ້ານ ພໍ່ທຳ
8 ບ້ານ ຈະ​ເລີ​ນ​ໄຊ
9 ບ້ານ ​ໂພນ​ສຳ​ພັນ
10 ບ້ານ ປ່າ​ຄາ
11 ບ້ານ ດອນ​ສະຫວ່າງ
12 ບ້ານ ໜອງຄຳ
13 ບ້ານ ​ໂພນ​ສະຫວ່າງ
14 ບ້ານ ປາງ​ອານ
15 ບ້ານ ​ເຕົ້າ​ໂຮມ
16 ບ້ານ ສີລິມູນ
17 ບ້ານ ປ່າ​ອໍ້
18 ບ້ານ ​ແສນ​ຂັນ​ຄຳ
19 ບ້ານ ​ແສນ​ຂັນ​ຄຳ​ເກົ່າ
20 ບ້ານ ພະຍາຫຼວງບໍ່
21 ບ້ານ ສີວິໄລ
22 ບ້ານ ຈ່າ​ຄຳ​ຕັນກາງ
23 ບ້ານ ອ້າຍ​ຍາງ
24 ບ້ານ ພະຍາຫຼວງຄຳ​ປິງ
25 ບ້ານ ຈ່າ​ວາດ
26 ບ້ານ ຈອມໝອກ
27 ບ້ານ ສົມ​ປານ​ເກົ່າ
28 ບ້ານ ຈ່າ​ຄຳ​ຕັນລອງ
29 ບ້ານ ສົມ​ປານ​ໃໝ່
30 ບ້ານ ​ແມ່​ໂຂງ
31 ບ້ານ ຈາຈະນາມ
32 ບ້ານ ຊຽງກົກ​ເກົ່າ
33 ບ້ານ ຜາງົວ
34 ບ້ານ ປຸ່ງ​ຊາຍ
35 ບ້ານ ຫ້ວຍກຸ່ມ
36 ບ້ານ ຜາຄໍາ
37 ບ້ານ ​ເມືອງ​ຂັນ
38 ບ້ານ ຊຽງກົກ​ໃໝ່
39 ບ້ານ ສົມ​ປານ​ໃຕ້
40 ບ້ານ ກົກ​ມ່ວງ
41 ບ້ານ ຈ່າຄໍາລື
42 ບ້ານ ຈ່າ​ໃໝ່
43 ບ້ານ ບໍ່ໃໝ່
44 ບ້ານ ຈ່າຍີ
45 ບ້ານ ຈ່າ​ປີ
46 ບ້ານ ປ່າ​ຊອດ
47 ບ້ານ ຕາສຸມ
48 ບ້ານ ຫ້ວຍ​ຖຸ​ເກົ່າ
49 ບ້ານ ​ສຸສາລາ
50 ບ້ານ ສາມ​ເມືອງ
51 ບ້ານ ນ້ຳ​ໂບ
52 ບ້ານ ພິນຫໍ້
53 ບ້ານ ປ່າໝາກກ້ວຍ
54 ບ້ານ ນ້ຳ​ຮີ
55 ບ້ານ ຈົ່ງ​ກາ
56 ບ້ານ ທາດ
57 ບ້ານ ສົບ​ມະ
58 ບ້ານ ຜາແຕເກົ່າ
59 ບ້ານ ​ແພວ​​ແຢະ
60 ບ້ານ ນ້ຳ​ມະ
61 ບ້ານ ​ແສນ​ເຖົ້າ
62 ບ້ານ ຫົວ​ນາ
63 ບ້ານ ສົບ​ອິ​​ໃໝ່
64 ບ້ານ ຫົວ​ນ້ຳ​ບັກ
65 ບ້ານ ພະຍາຫຼວງນັງ
66 ບ້ານ ຫຼວງ​ໂພ​ຄຳ
67 ບ້ານ ນ້ຳ​ບັກ
68 ບ້ານ ຄົກ​ຫີນ
69 ບ້ານ ສະ
70 ບ້ານ ຕັບ​ໄຮ
71 ບ້ານ ຫ້ວຍ​ຄະ
72 ບ້ານ ຕີນດອຍ
73 ບ້ານ ​ແດນ​ກາງ
74 ບ້ານ ຫ້ວຍໝໍ້
75 ບ້ານ ຈ່າ​ຄຳ​ປິງ
76 ບ້ານ ຫ້ວຍຫຼວງ
77 ບ້ານ ຜາ​ແຕເກົ່າ
78 ບ້ານ ພໍ່ຈັນ
79 ບ້ານ ຈ່າ​ແກ້ວ