Jump to content

ເມືອງປາກລາຍ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງປາກລາຍຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ , ທິດຕາເວັນອອກຕິກກັບແຂວງວຽງຈັນ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບເມືອງທົ່ງມີໄຊ ເມືອງພຽງ ແລະ ຈັງວັດອຸດຕາລະດິ ( ປະເທດໄທ ) , ທິດເໜືອຕິກັບ ເມືອງໄຊຍະບູລີ , ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງແກ່ນທ້າວ