Jump to content

ເມືອງຊຽງຮ່ອນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງຊຽງຮ່ອນເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຢູ່ເຂດເມືອງເໜືອຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ເປັນເມືອງພູພຽງທີມີພື້ນທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີການຈັດຜັງເມືອງສວຍງາມ.ພົນລະເມືອງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊົນເຜົ່າ ທີ່ເດັ່ນກໍ່ຄື ລື້,ຍວນ...ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າມີສຳເນືອງສຽງເວົ້າທີ່ມວນ.ປະຊາຊົນ​ພາຍໃນ​ເມືອງ​ມີຄວາມສາມັກ​ຄີ,​ໃຈດີຫຼາຍຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກຄົນທີ່ມາຢາມຖ້າຫາກວ່າໃຜໄດ້ມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແຫ່ງນີ້ກໍ່ຈະຮູ້ສຶກວ່າບໍ່ຢາກກັບບ້ານເລີຍລະ.