Jump to content

ເມືອງຄູນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ຂອງລາວ ຕັ້ງຢູ່ ພາກເໜືອຂອງ ສປປລາວ ເມືອງນີ້ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັ່ງທົ່ວໂລກ ເນື່ອງຈາກເປັນ ເມືອງທີ່ມີຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດເກົ່າແກ່ ແລະ ທີ່ສຳຄັນນັ້ນກໍຄືໄຫຫີນໃຫຍ່ເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍກະຈາຍຢູ່ເປັນກຸ່ມກ້ອນ ຢູ່ບໍລິເວນພູພຽງຊຽງຂວາງ ມີກະສັດປົກຄອງມາແລ້ວ 23 ພະອົງເປັນອານາຈັກ ຫລື ແຄວ້ນໜຶ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນສະໄໝກ່ອນ ເຈົ້າຟ້າງຸ້ມໄດ້ລວບລວມລາວໃນກາງສະຕະວັດທີ 14 ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ມີຮ່ອງຮອຍວັດທະນະທຳບູຮານຫລວງຫລາຍ ມີຕຳດົນພົງສາວດານສືບຕໍ່ກັນມາ.