ເມືອງກອັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເປັນເມືອງທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃໝ່ ໃນປີ 2015 ທີ່ແຍກອອກຈາກເມືອງຊຳໃຕ້