ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ ແມ່ນເດັກນ້ອຍທ່ີມີອາຍຸ 0-6 ປີ.