ເງິນກີບ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເງີນກີບແມ່ນສະກຸນເງີນຂອງປະເທດລາວ, ເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດທີ່ນຳເຂົ້າຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເງີນກີບເລີ່ມອ່ອນຄ່າລົງມາເລື່ອຍໆ. ຕາມຄ່າເງີນປັດຈຸບັນເງີນມີຄ່າ 1 ໂດລາເທົ່າກັບ 8,025 ກີບອັດຕາຊື້, 8,065 ກີບອັດຕາຂາຍ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບພິມເງີນພຽງຜູ້ດຽວ

ອັກສອນທີ່ໃຊ້ຫຍໍ້ແມ່ນ LAK ( http://th.wikipedia.org/wiki/ISO_4217 )