ເຄມີສາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ


ໂຄງສ້າງປະລະມະນູທາດເຮລຽມ
ຕາຕະລາງທາດມູນເຄມີ

ເຄມີສາດ (chemistry) ແມ່ນ ວິທະຍາສາດ ທີ່ສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ທາດມູນ ໃນລະດັບ ) ປະລະມະນູ(ຫຼື ອາຕອມ) ຫຼື ໂມເລກຸນ ລົງໄປ. ເຄມີສາດ ຈະສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ໂຄງສ້າງ, ຄຸນລັກສະນະ, ການປ່ຽນແປງສະພາວະ ຂອງ ທາດມູນ ຫຼື ທາດທີ່ປະກອບຂຶ້ນຈາກມັນ ແລະ ປະຕິກິລິຍາ (ເອີ້ນກັນໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ປະຕິກິລິຍາເຄມີ)ລະຫວ່າງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ [1]

ໂຣເບີຕ ບອຍ (Robert Boyle) ອັງຕວນ ລາວົວຊິເອ (Antoine Lavoisier) ແລະຈອນ ດອນຕັນ (John Dalton) ຖືເປັນບິດາຂອງເຄມີສາດສະໄໝໃຫມ່ ແລະ ຢັງມີນັກວິທະຍາສາດຄົນອື່ນ ໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມດ້ວຍ

ເບິ່ງເພີ່ມ[ດັດແກ້]