ເຂື່ອນເຊລະບຳ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເຂື່ອນເຊເສັດ ແມ່ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງຊະນະສົມບູນ ແຂວງຈຳປາສັກ ປະເທດລາວ.

ລາຍລະອຽດຕົ້ນຕໍ[ແກ້ໄຂ]

  • ເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າຂະໜາດ 668 ກິໂລວັດ 3 ເຄື່ອງ ລວມກຳລັງແຮງ 2.004 ເມກາວັດ (ສ້າງສຳເລັດ ປີ 1970)
  • ເຄື່ອງຈັກປັ່ນໄຟຟ້າຂະໜາດ 3 ເມກາວັດ 1 ເຄື່ອງ ລວມກຳລັງແຮງ 3 ເມກາວັດ (ສ້າງສຳເລັດ ປີ 1994)ຶ

ເອກະສານອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

  • ພະແນກສະຖິຕິ ແລະ ແຜນການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ສະຖິຕິອຸດສາຫະກຳ ປີ 2000