ເຂື່ອນດອນສະໂຮງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເປັນເຂື່ອນທີ່ອາດຈະສ້າງໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ ຢໂດຍນ້ຳໃຊ້ພະລັງງານແມ່ນ້ຳຂອງຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ.