ເກມຕູ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

Failed to parse (ຜິດຫຼັກໄວຍະກອນ): {\displaystyle <s>ໃສ່ສູດຢູ່ນີ້</s><sup><sub>ຂໍ້ຄວາມ</sub><small> <gallery> ຂໍ້ຄວາມ </gallery><blockquote> {| class="wikitable" |- Block quote |}[[<small>ຫົວຂໍ້ລິ້ງຄ໌</small>]] </blockquote></small></sup>}