ອົງການ ຄວບຄຸມໄພສຸກເສີນລັດຖະບານກາງ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອົງການ ຄວບຄຸມໄພສຸກເສີນລັດຖະບານກາງ ເປັນໜ່ວຍງານຂອງ ກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງມາຕຸພູມຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ (United States Department of Homeland Security) ໂດຍຖືກຳເນີດຂຶ້ນດ້ວຍຄຳສັ່ງຂໍປະທານາທິບໍດີໃນວັນທີ 1 ເມສາ 1979. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງໜ່ວຍງານນີ້ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໄພພິບັດຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ.

ແຫຼ່ງຂ້ໍມູນອື່ນ[ດັດແກ້]