ອຸໂບສົດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອຸໂບສົດ (ບາລີ: ອຸໂບສຖ) ຖືແມ່ນອາຄານອັນສຳຄັນພາຍໃນວັດເນື່ອງຈາກແມ່ນບ່ອນອັນພະພິກສຸສົງໃຊ້ເຮັດ ສັງຄະກຳ. ເຊິ່ງແຕ່ເດີມໃນການເຮັດສັງຄະກຳຂອງ ພະພິກສຸສົງຊິໃຊ້ພຽງພື້ນອັນໂລ່ງໆ ທີ່ກຳໜົດຂົງເຂດພື້ນທີ່ສັງຄະກຳໂດຍການກຳໜົດຕຳແໜ່ງ "ສີມາ" ທໍ່ນັ້ນ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຈາກການມີຜູ້ບວດຫຼາຍຂຶ້ນ. ຕື່ມທັງພາຍໃນ ພະອຸໂບສົດມັກປະດິດສະຖານພະປະທານຜູ້ເປັນພະພຸດທະຮູບອົງສຳຄັນໆ. ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ມາສັກກາລະບູຊາແລະຮ່ວມເຮັດບຸນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ພະອຸໂບສົດຈຶ່ງຖູກສ້າງຂຶ້ນເປັນອາຄານຖາວອນແລະມັກມີ ການປະດັບຕົກແຕ່ງຢ່າງສວຍງາມ.