ອີທີແອລ3ຈີ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ETL 3 ຈີ ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຄວບຄຸມທົ່ວປະເທດເພື່ອຕອບສະຫນອງການໃຫ້ບໍລິການ ສົ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມີຄວາມໄວໃນລະບົບສູງເຖິງ 14,4​ ເມກາໃບບໍ່ວ່າຈະເປັນການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຜ່ານມືຖື, ໂທລະສັບເຫັນພາບ ຫລື ການຊອກຫາຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວໃນທຸກສະຖານະການທຸກສະຖານທີ່ທີ່ມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖືຂອງ ETL ໂດຍມີການບໍລິການຢູ່ສອງຮູບແບບຄື ETL Net ຊຶ່ງນຳໃຊ້ລະບົບ 3 ຈີ ຜ່ານ Aircard ແລະ 3 ຈີ Mobile ໂດຍນຳໃຊ້ 3 ຈີ ຜ່ານມືຖື.