Jump to content

ອາລູມິນຽມ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ອາລູມີນຽມ ແມ່ນທາດໂລຫະຊະນິດໜຶ່ງ, ສັນຍາລັກດ້ວຍ Al ແລະ ມີມວນສານອາໂຕມເທົ່າກັບ 13.