ອາດຳສັກກະຫຼາດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ເປັນຫີນກ້ອນໃຫຍ່ຂອງຊາວຢິວທີ່ໃຊ້ປີຫຼັງການສ້າງ ຫຼຶ ອາດຳສັກກະຫຼາດ (Anno Mundi) ເຊິ່ງພົບຢູ່ຂ້າງນອກRotunda of Thessaloniki. (ອາດຳສັກກະຫຼາດ 5664)

ຈາລຶກຢູ່ໃນສຸສານ Ballybough, ໄອແລນ, ລະບຸວ່າ ອາດຳສັກກະຫຼາດ 5618 (ຄ.ສ. 1857).

ອາດຳສັກກະຫຼາດ ເປັນຍຸກປະຕິທິນອີງຕາມ ເລື່ອງລາວໃນພະຄໍາພີຂອງການສ້າງໂລກແລະ ປະຫວັດສາດຕໍ່ມາ.