Jump to content

ອາຍາສິດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
ບົດຄວາມນີ້ມີເນື້ອໃນທີ່ສັ້ນຫຼາຍ, ຕ້ອງການເພີ່ມເຕີມເນື້ອໃນ ຫຼື ພິຈາລະນາລວມເຂົ້າກັບບົດຄວາມອື່ນແທນ.

ອາຍາສິດ ຫຼື ອາດຊະຍາສິດ ໝາຍຄວາມວ່າ ອຳນາດເດັດຂາດ ຄື ສິດທິທີ່ແມ່ທັບໄດ້ຮັບພະລາຊະທານຈາກພະເຈົ້າແຜ່ນດິນໃນເວລາໄປສົງຄາມ ຫຼືທີ່ຂ້າລາຊະການຊັ້ນສູງໄດ້ຮັບພະລາຊະທານຈາກພະເຈົ້າແຜ່ນດິນໃຫ້ເຮັດການບາງຢ່າງເປັນຕົ້ນ ໂດຍມີສິ່ງສຳຄັນຄືພະແສງດາບແມ່ນເຄື່ອງໝາຍ ເອິ້ນວ່າ ພະແສງອາຍາສິດ ພະອາດຊະຍາສິດ ພະແສງກະບີ່ອາຍາສິດ ຫຼື ກະບີ່ອາຍາສິດ ກໍມີ