ອາຂ່າ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ອາຂ່າແມ່ນຊົນເຜົ່ານື່ງທີ່ອາໃສຢູ່ເທິງພູຫລືເຂດທີ່ສູງໃນປະເທດໄທ, ພະມ້າ,ລາວ,ຈີນແລະໃນແຂວງຢູນານຂອງຈີນ. ພວກເຂົາທຳການຍົກຍ້າຍມາຈາກດິນແດນຈິນເຂົ້າສູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້ໃນຊ່ວງຕົ້ນຂອງປີ ຄສ 1900.