ອາກອນລາຍໄດ້

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ອາກອນລາຍໄດ້ (income tax. ບາງເທືອກໍ່ເອີ້ນວ່າ ອາກອນລາຍສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື personal income tax) ແມ່ນ ອາກອນທາງກົງ ທີ່ ຜູ້ທີ່ຜູ້ມີລາຍໄດ້ມີພັນທະຕ້ອງເສຍ. ລາຍໄດ້ທີ່ຕ້ອງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ມີ

  • ຄ່າແຮງງານ
  • ລາຍໄດ້ຈາກທຶນສັງຫາລິມະຊັບ
  • ລາຍໄດ້ຈາກການໃຫ້ເຊົ່າອະສັງຫາລິມະຊັບ
  • ລາຍໄດ້ຈາກລິຂະສິດ ຫຼື ສິດອື່ນໆ

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

  • ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ (22 ມີນາ 1996)