ອາກອນຕ່ຳສຸດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ອາກອນຕ່ຳສຸດ (minimum tax) ແມ່ນ ອາກອນທາງກົງ ທີ່ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການອິດສະຫຼະເຊິ່ງເສຍອາກອນຕາມລະບົບບັນຊີຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼື ທຳມະດາ ຕ້ອງ ເສຍ ເວລາບໍ່ມີຜົນກຳໄລ. ທຸລະກິດ ເຊິ່ງຢູ່ໃນໄລຍະຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເສຍອາກອນຕ່ຳສຸດ.

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

  • ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ (22 ມີນາ 1996)