ອາກອນກຳໄລ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ອາກອນກຳໄລ (profit tax) ແມ່ນ ອາກອນທາງກົງ ທີ່ ຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້ປະກອບການອິດສະຫຼະມີພັນທະຕ້ອງເສຍ. ອາກອນດັ່ງກ່າວຈະເກັບຕໍ່ກັບກຳໄລທີ່ເກີດຈາກ

  • ການເຮັດທຸລະກິດການຜະລິດ, ການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ,
  • ການປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ເຊັ່ນເ ທະນາຄວາມດ ທີ່ປຶກສາການບັນຊີ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ, ສະຖາປານິກ, ນັກປະພັນ ເປັນຕົ້ນ.

ອ້າງອີງ[ແກ້ໄຂ]

  • ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍສ່ວຍສາອາກອນ (22 ມີນາ 1996)