ອະນຸບານ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ກ້າວເຂົ້າມາປີ 2010 ນີ້ບ້ານເມືອງນ້ອຍຈະໄດ້ມີໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫລື ບ່ອນຝາກເດັກນ້ອຍແຫ່ງທຳອິດ, ເຊີ່ງແມ່ນຂອງເອກະຊົນ.