Jump to content

ຫົວສີໄຄ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ຫົວສີໄຄ ແມ່ນພືດລົ້ມລຸກ ຄວາມສູງປະມານ 4-6 ຟຸດ ໃບຍາວ ປາຢໃບມີຂົນໜາມ ລຳຕົ້ນລວມກັນເປັນກໍ ມີກິ່ນຫອມ ດອກອອກເປັນຊໍ່ຍາວມີດອກນ້ອຍຝອຍເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ຫົວສີໄຄແມ່ນພືດທີ່ສາມາດນຳສ່ວນຕົ້ນຫົວໄປປະກອບອາຫານ ແລະຈັດເປັນພືດສະໝຸນໄພນຳ.