ສົນທະນາ:ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ສສສສສ ຍາເສບຕິດເປັນໄພຕໍ່ຊິວິດເປັນພິດຕໍ່ສັງຄົມແຕ່ຕຳຫຼວດປຸກລະດົມກັນຊື້ຂາຍຍາເສບຕິດຖາມວ່າມັນຜິດບໍ່ຕໍ່ກົດໝາຍບ້ານເມືອງນີ້.?ຖ້າມັນຜິດຄວນພິຈາລະນາເລື່ອງຊື້ຂາຍຍາເສບຕິດທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໃຫ້ແດ່.! 1.ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ໃຫ້ທ່ານລອງໄປຖາມໃຜກໍໄດ້ວ່າບ້ານຫາດຢາວຢູ່ໃສ່.?ເຂົ່າເຈົ້າເຮັດອາຊີບຫຍັງ.?ແລ້ວເອົາເງີນມາແຕ່ໃສ່.?ໃຜເອົາຍາມາໃຫ້ຂາຍ.? ເຂົາເຈົ້າຕອບໄດ້ເລີຍວ່າຕຳຫຼວດ.! 2. ຫຼັກ18ຢູ່ໃສ່.?ມີຫຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.?ຊາວໜຸ່ມພາກັນໄປເຮັດຫັຍງ.?ເຂົ່າເຈົ້າຕອບໄດ້ເລີຍວ່າມີຍາເສບຕິດ,ຍາມ້າ,ຍາອີ.!ຖາມວ່າເອົາມາແຕ່ໃສ່ເຂົ່າເຈົ້້າຕອບໄດ້ເລີຍວ່າເອົາມາຈາກຕຳຫຼວດ.ຕຳຫຼວດເປັນຜູ້ຈຳໜາຍ.ແລະ ບ່ອນອື່ນໆອີກຫຼາຍໆແຫ່ງ...ກໍເຊັ່ນດ່ຽວກັນ. ຢາກຖາມວ່າຕຳຫຼວດມັນຈຳໜາຍນີ້ຜິດບໍ່.?ແລ້ວປະຊາຊົນເດຈຳໜາຍຜິດບໍ່.? ຫຼືມັນເປັນພຽງແຜ່ນການຂອງຕຳຫຼວດເອົາມາຈຳໜາຍແລ້ວສ່າວໄປຫາຕົວວົງການໃຫຍ່ມັນ.! ແຕ່ສິ່ງທີ່ແນ່ນອນໄປກ່ວານັ້ນແມ່ນປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມທຸກຍາກຫຼາຍ.ໂດຍສະເພາະແມ່ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີລູກຊາຍ-ລູກສາວທີ່ໄປມົ້ວຊູ່ມກັບຍາເສບຕິດແລະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍ.ເຊັ່ນ:ການອາລະວາດ,ການລັກ,ການປຸ້ນ,...... ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ບໍ່ແລະຖ້າຫາກມັນຖືກກັບຕົວຂອງລູກຫຼ່ານຂອງພວກທ່ານເດພວກທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດຕໍ່ກັບບັນຫານີ້້..'''ຈາກຫຼວງນ້ຳທາທີ່ຫວັງດີ