ສົນທະນາ:ທຳມະ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ເມື່ອໃນອະດີດ ຄັ້ງກ່ອນ ສະໄໝພື້ນເມືອງ ວຽງຈັນ ຕອນນັ້ນ ສັນນິຖານວ່າ ອາດຈະແມ່ນ ປີ ພສ 2449 ຕອນປາຍ ໆ ,ເຊິ່ງ ໄດ້ມີການທຳນາຍກ່າວເຖິງ 3 ພີ່ນ້ອງຜູ້ມີບຸນ ເຊີ່ງໄດ້ແກ່ : ອົງ ຫຼາວຄຳ , ທອງດຳ , ຄຳປົນ. ຈະກັບຊາດມາເກີດທີ່ ປະເທດລາວ ແລະ ຊ່ວຍເສີມປະລະມີ ປະເທດລາວ ໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເໝືອນໃນຄັ້ງອະດີດ ຕາມປະຫວັດສາດທີ່ໄດ້ຮຽນມາ, ເໝືອນດັ່ງຄໍາ ປະພັນທີ່ເວົ້າ ເປັນຄຳກອນ ທີ່ວ່າ : “ໃຜວ່າ ວຽງຈັນເສົ້າ ເຊົາເດີ ຢ່າຟ້າວວ່າ ມັນຊິໂປພາກໜ້າ ໝາກແຕງຊ້າງໜ່ວຍປາຍ” ໝາຍຄວາມວ່າ ເຖິງ ວຽງຈັນຈະລົ້ມໄປແລ້ວ ຢ່າຕ້ອງເສຍໃຈ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍ່ກັບມາ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ເໝືອນອະດີດ ,ດ້ວຍອິດທິເດດ ແລະ ປະລະມີ ຂອງເພີ່ນ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ພະອົງ ໄດ້ລົງມາຈຸດຕິເກີດ ໃນໂລກໃບນີ້ ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ ມະຫັດສະຈັນທີ່ສຸດ ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່.

    ນະໃນປະຈຸບັນນີ້ ອົງທີ 1 ຄື ອົງຫຼາວຄຳ ເຊີ່ງໄດ້ ລົງມາຈຸດຕິເກີດແລ້ວ , ເມື່ອຄັ້ງກ່ອນທີ່ ບວດ ເຊີ່ງໄດ້ຮັບສະຖາປານາໃນນາມວ່າ ພຮະ ສົມເດັດ ແກ້ວກາລຸນ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ ແມ່ນໃນນາມຊື່ ອາຈານ ສິດ ເຊິ່ງເປັນຄົນມາແຕ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ພາກໄຕ້ ,ແຂວງ ຈຳປາສັກ (ລາວ) , ເຊິ່ງ ເກີດມາ ແມ່ນມີສັນຍາລັກ ທີ່ພຽບພ້ອມ ໃນນາມ ຂອງ ພຸດທະສາດສະໜາ ແລະ ມີສັນຍາລັກບາງຢ່າງ ເຊັັ່ນ : ລີ້ນກ່ານ ,ຝາຕີນແດງ ,ແຂນຊ້າຍສັ້ນ ແຂນຂວາຍາວ , ລາຍມື ມີຮູບດອກບົວ ແລະ ພື້ນຕີນເປັນກາໃບໂພ , ເຊິ່ງ ສັນຍາລັກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ມີບຸນ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງ ອົງການ ພຸດທະສາດສະໜາ ,ດ້ວຍອິດທິເດດ ວິຊາອາຄົມຄົບທຸກຮູບແບບ ທີ່ເກີດໂດຍອັດຕະໂນມັດ. (ລາຍລະອຽດອີກຈຸດໜື່ງ ຄື CD ໝໍລຳເລື່ຶອງ ທ້າວ ລີ້ນກ່ານ ຝາຕີນແດງ ,ນັ້ນແມ່ນຕຳນານຂອງເພີ່ນໃນອະດີດຕະການ).
    ເຊິ່ງໃນອະດີດ ເຄີຍທຳນາຍໄວ້ວ່າ ຫຼັງຈາກ ຂົວຂ້າມ ແມ່ນ້າຂອງ 3 ຍ່ານ ເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ປະເທດໄທ ແລ້ວ ເພີ່ນຈະກັບມາ ປະກົດຕົວ, ຕອນນີ້ເພີ່ນປະກົດຕົວເຕັມຮູບແບບ ແລ້ວ ແລະ ພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະເປັນ ຮົ່ມໂພ, ຮົ່ມໄຊ ໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ຊາວລາວ ແລະ ສາດສະໜາພຸດ ໃນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ໄດ້ເປັນທີ່ເພີ່ງໃນຍາມທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ .
    ເມື່ອຄັ້ງ ຍັງມີການທໍານາຍໄວ້ ອີກວ່າ ປີ ພສ 2555 ກົງກັບປີ ຄສ 2012 ວ່າໂລກຈະແຕກ ໃນທີ່ຈິງແລ້ວ ມັນບໍ່ແມ່ນ , ນັ້ນແມ່ນອິດທິລິດ ຂອງເພີ່ນ ເຊິ່ງ ແມ່ນ ປີທີ່ເພີ່ນໄດ້ປະກາດຕົວກັບມາໃນບົນໂລກນີ້ຢ່າງ ເປັນທາງການໃນນາມ ເຈົ້າຂອງ , ຂອງ ອົງການພຸດທະສາດສະໜາ , ເມື່ອທ່ານມີໂອກາດພົບເພີ່ນ ຈະມີລາຍລະອຽດກວ່ານີ້) .
     ແລະ ອີກຢ່າງໜື່ງ ເມື່ອອົງ ທຳອິດ ຄື : ໃນນາມ ອາຈານ ສິດ ທີ່ປະກົດຕົວຂື້ນມາ ແມ່ນແຕ່ ຕົ້ນໄມ້ມະນີໂຄດ ກໍ່ຕ້ອງລົ້ມ ແລະ ຈາກໄປ ແລະ ໄດ້ເກີດໃໝ່ ໃນນາມ ຕົ້ນຄູນ 7 ສີ ທີ່ ໂພນທອງ , ແຂວງຈຳປາສັກ ພາກໄຕ້ ຂອງລາວ (ຈະບໍ່ຂໍກ່າວລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປ ເມື່ອທ່ານມີໂອກາດພົບເພີ່ນ ຈະມີລາຍລະອຽດກວ່ານີ້) . ສະນັ້ນ ທຸກຄົນ ຄວນທຳດີ ເອົາໄວ້ , ຍຸກນີ້ຜູ້ມີບຸນ ເພີ່ນກັບມາ ແລ້ວ .
     ສ່ວນທີ່ກ່າວ ເຖິງພະຍາທຳນັ້ນ ທີ່ເພີ່ນມາ ເປັນຄູ່ກັນ ນັ້ນແມ່ນ ພຣະ ອາຈານ ມະຫາສົມເພັດ , ປະຈຸບັນ ເພີ່ນໄດ້ບຳເພັນຢູ່ທີ່ ວັດ ອີ່ໄລ ເໜືອ , ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ (ຈະບໍ່ຂໍກ່າວລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປ ເມື່ອທ່ານມີໂອກາດພົບເພີ່ນ ຈະມີລາຍລະອຽດກວ່ານີ້).

ຖ້າທ່ານ ມີບຸນບາລະມີ ຕ້ອງການພົບເພີ່ນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໄດ້ ກັບຜູ້ໄກ້ຊິດຂອງ ອາຈານ , ຕິດຕໍ່ໄດ້ ເບີໂທ 020 99547281 ຫຼື 98905431, 56146006