ສົນທະນາກ່ຽວກັບຊ່ວຍເຫຼືອ:ເນື້ອໃນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ສະບາຍດີ ... ນ້ອງໄດ້ອ່ານບົດຄວາມທີ່ເປັນພາສາລາວແລ້ວ. ຮູ້ສືກພູມໃຈກັບການພັດທະນາພາສາລາວສູ່ໂລກອີນເຕີເນັດ. ຊື່ງດຮັດໃຫ້ບົດບາດຂອງປະເທດເຮົາດີຂື້ນທຸກໆລະດັບ, ນ້ອງຮຽນຢູ່ມະວິທະຍາໄລ ຈຳປາສັກ ຮຽນພາກວິຊາເສດຖະສາດ ປີທີ 4 ... ນ້ອງມີຄວາມສົນໃຈ ຢາກມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແປພາສາ.ຊື່ງນ້ອງຈົບ ອັງກິດ ຊັ້ນສູງມາແລ້ວ. ຢາກຈະພັດທະນາຕົນເອງ ຄົ້ນຄ້ວາ ໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ເຄີຍຮຽນມາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ຕິດຕໍ່ໄດ້ lasana_pink@hotmail.com ນ້ອງຍັງໜຸ່ມນ້ອຍມີຄວາມຮູ້ນ້ອຍ ບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດການເຮັດວຽກຂອງບັນດາທ່ານ ຢາກໄດ້ຄຳແນະນຳຈາກ ບັນດາທ່ານ ທີ່ມີ ປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ສູງ... ຖືວ່າ ເປັນກຽດຢ່າງສູງ