ສຸຣະພົນ ສົມບັດຈະເຣີນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ສຸລະພນ ສມບັດຈະເລິນ
ຊື່ເກີດລຳດົວນ ສມບັດຈະເລິນ
ເກີດ 25 ກັນຢາ ພ.ສ. 2473
ຈັງຫວັດສຸພັນບຸລີ
ເສຍຊີວິດ 16 ສິງຫາ ພ.ສ. 2511
ຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ
ຊື່ອື່ນ ລາຊາລູກທຸ່ງ
ອາຊີບ ນັກຮ້ອງ
ປີທີ່ສະແດງ ພ.ສ. 2493-ພ.ສ. 2511
ແນວເພງ ລູກທຸ່ງ

ສຸລະພນ ສມບັດຈະເລິນ ແມ່ນນັກຮ້ອງແລະນັກແຕ່ງເພງລູກທຸ່ງໄທ ເກິດເມືໍ່ວັນທີ່ 25 ກັນຢາ ຄ.ສ. 1930 ທີ່ຈັງຫວັດສຸພັນບຸລີ

ເຂາໄດ່ຮັບສາຢາວ່າ ລາຊາລູກທຸ່ງ ເນືໍ່ງຈາກມີຄວມສາມາດທັ້ງານຮ້ອງແລະແຕ່ງເພງ ນອກຈາກນີ້ຍັງເປັນຄູເພງແຕ່ງເພງໃຫ່ນັກຮ້ອງຄນອ່ືນອີກ ເຊ່ນ ຜ່ອງສີ ວອລະນຸດ ໄພວັນ ລູກເພດ ເບັນຕ້ນ

ສຸລະພນ ສມບັດຈະເລິນ ຖືກຢິງເສຍຊີວິດໃນວັນທີ່ 16 ສິງຫາ ຄ.ສ. 1968 ທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນປະຖົມ ຮວມອາຢຸໄດ່ 37 ປີ