ສຸກສາຄອນ ພິລາວັນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ພິລາວັນ ເກີດເມື່ອວັນທີ 15 ກັນຍາ 1982 ຢູ່ບ້ານທ່າຫຼວງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ. ລາວເປັນລູກຂອງ ທ່ານ ສົມພອນ ພິລາວັນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄໍາວິລຽນ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ເຊິ່ງມີບຸດຊາຍນໍາກັນທັງໝົດ 6 ຄົນ ແລະ ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ພິລາວັນ ເປັນບຸດຊາຍຄົນທີ 3.

ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ພິລາວັນ ຈົບການສຶກສາມັນໃນລະດັບ ມ6 ຢູ່ ມັດທະຍົມຕອນປາຍປາກເຊ ໃນປີ ຄສ 2000. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ຂຶ້ນມາສຶກສາຕໍ່ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ໃນລະຫວ່າງ ປີ ຄສ 2000 ຫາ 2003. ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ເພິ່ນສາມາດສອບເສັງເອົາທຶນການສຶກສາໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ປະເທດອົດສະຕາລີໄດ້, ໃນກາງປີ 2004 ທ່ານ ສຸກສາຄອນ ໄດ້ໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ ເມືອງບຣິດສ໌ເບັນ, ລັດຄວີນສ໌ແລນດ໌, ປະເທດອົດສະຕາລີ, ໃນລະດັບຊັ້ນສູງວິຊາຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດ, ແລະ ໄດ້ຈົບການສຶກສາໃນກາງປີ ຄສ 2006.

ຕໍ່ຈາກນັ້ນ 1 ເດືອນ, ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດ ເພື່ອມາສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂອງຊີວິດ, ນັ້ນກໍ່ຄື ການຮັບໃຊ້ພໍ ແລະ ແມ່ຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດ ແລະ ປະເທດຊາດທີ່ໃຫ້ບ່ອນເກີດ. ປະຈຸບັນ, ເພິ່ນເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານຂອງລັດຖະບານຢູ່ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່...