ສີອາພາ ເລືອນນາກ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ສີອາພາ ເລືອນນາກ ແມ່ນນັກພົາກກາຕູນຊາວໄທ ໂດຍມີຊືໍ່ສຽງຈາກການພົາກກາຕູນຫຼາຍເລື່ອງ ແຕ່ທີ່ເດ່ນຊັດອີຫຼີ ຄືການພາກກາຕູນເລື່ອງໂດລາເອມອນ