ສາດສະໜາອັບລາຮຳ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ສາດາະໜາອັບລາຮຳ ເປັນກຸ່ມສາສະຫນາທີ່ນັບຖືສາສະຫນາທີ່ເຊື່ອຖືສາສະຫນາທີ່ຮັບຮອງເອົາການນະມັດສະການພະເຈົ້າຂອງອັບລາຫາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນມີສາດສະໜາຢິວ, ຄິດຕະສາດສະຫຼາ, ແລະສາດສະໜາອິດສະລາມ, ລວມທັງຄວາມເຊື່ອBaháʼí, ສາສະຫນາສະມາລີ, ຄວາມເຊື່ອDruze, ແລະອື່ນໆ. ນາມສະກຸນສໍາລັບເອກະລັກຂອງກຸ່ມນີ້ແມ່ນອັບລາຫາມ, ປູ່ຍ່າຕາແລະສາດສະດາຊາວເຫບເລີ[2][3] ຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວເຖິງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຢ່າງຂອງອັບລາຮາມເຊັ່ນ: ຄໍາພີໄບເບິນ, Quran, ແລະ ພາສາ Kitáb-i-Aqdas.