ສະຫວັດດີການ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ໃນ ເສດຖະສາດ ສະຫວັດດີການ (Welfare)ໝາຍເຖິງ ຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫຼື ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ ຂອງ ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມຄົນ.