ສອດ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

"ສອດ" ຄືຄຳໃນພາສາລາວ ມີວາມຫມາຍວ່າເສືອກ ສຸບຫລືໃສ່ເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງຫລືລະຫວ່າງກາງຂອງບ່ອນແຄບໆ ເຊັ່ນ ສອດມືເຂົ້າໄປຈົກເຄື່ອງໃນຖົງມື ເອົາປື້ມສອດໄວ້ໃນຫນັງສື ແຊກເຂົ້າລະຫວ່າງກາງວົງສົນທະນາ ມີຄວາມຫມາຍວ່າ ບໍ່ຄວນເວົ້າສອດໃນເວລາບໍ່ສົມຄວນ.