ສມສັກ ເຈີຍມທີຣະສະກູນ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search
ສມສັກ ເຈີຍມທີຣະສະກູນ

ສມສັກ ເຈີຍມທີຣະສະກູນ ເປນອະດີດອາຈານມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດ ເປນນັກວຶຊາການປະວັດສາດໄທ ເກິດ 22 ມຶຖູນາ 1958