Jump to content

ວຽງຄຳ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ເມືອງທຸກຍາກຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີທີ່ຕັ້ງຢຸ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ປະມານ 200 Km ເມືອທາງທິດເໜືອ( ທາງອອກຊູ່ແຂວງຫົວພັນ ເສັ້ນທາງເລກ I )ເປັນເມືອງພູດອຍທຸກຍາກ.ເມືອງວຽງຄຳ ປະກອບມີ 69 ບ້ານ ແບ່ງ ເປັນ 9 ກຸ່ມບ້ານ ແລະ ມີ 1 ບ້ານໃຫຍ່ ມີປະຊາກອນທັງໝົດ 29.031 ຄົນ ຍິງ 14.358 ຄົນ ແຍກຕາມເຜົ່າໃຫຍ່: ເຜົ່າລາວລຸ່ມກວມ 10,86%, ກຶມມຸ ກວມ 79,17%, ເຜົ່າມົ້ງກວມ 9.95%.ພົບແຫຼ່ງທ້ອງຖ່ຽວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບພ

​ເມືອງ​ວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ ກໍ່​ເປັນ​ອີກ​ເມືອງ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຫມູ່ ບ້ານ​ຫັດ­ຖະ­ກຳມີ​ບຸນ​ບັ້ງ­ໄຟ​ໃຫຍ່ໂພນ​ຫມີ, ຟ້ອນ​ງ້າວ​ຕາ­ແສງອ່າງ, ຟັງ​ຂັບ​ງື່ມ​ທີ່​ປາກ​ກະ​ຍຸງ ເມືອງ​ທຸ­ລະ­ຄົມ, ມີ​ງານ​ເທ­ດ ສະການ​ໃຫຍ່​ບຸນ­ຊ່ວງ­ເຮືອ​ບ້ານເກີນ, ບຸນ​ພະ­ທາດ​ມາ​ຫລ້າ ເຊິ່ງເປັນ​ທາດ​ເກົ່າ​ແກ່​ສ້າງ​ມາ​ແຕ່​ສະໄຫມ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄຊ​ເຊດ​ຖາ ແລະ ເມືອງ​ອື່ນໆ ກໍ່​ມີ​ປະ­ເພ­ນີ ແລະ ບຸນ​ປະ­ຈຳ​ເຜົ່າ ຖ້າ​ຢາກ​ຊົມ​ໃຫ້ຄົບ​ຖ້ວນ ຕ້ອງ​ທຳ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ໃນ​ຈຸດ​ພິ­ເສດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ບຸນ ຖ້າ­ວ່າ​ເປັນ​ການ­ທ່ອງ­ທ່ຽວ​ທຳມະ​ຊາດ​ແລ້ວ​ມາ​ທ່ຽວ​ຍາມ​ໃດ​ກໍ່ສະ­ດວກ ຖ້າ​ຈະ​ມາ​ບຸນ­ຊ່ວງ­ເຮືອ ຫລື ບຸນ​ບັ້ງ­ໄຟ