ວິສະວະກຳໂຍທາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ປະຫວັດຂອງວຽກງານອາຊີບວິສະວະກຳໂຍທາ[ແກ້ໄຂ]

ປະຫວັດຂອງການສຶກສາດ້ານວິສະວະກຳໂຍທາ[ແກ້ໄຂ]

ປະຫວັດຂອງວຽກງານວິສະວະກຳໂຍທາ (History of civil engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກອນໂຍທາ (The civil engineer)[ແກ້ໄຂ]

ການສຶກສາ ແລະ ການອະນຸມັດຢັ້ງຢືນ (Education and licensure)[ແກ້ໄຂ]

ວີຊາຍ່ອຍຕ່າງໆ (Sub-disciplines)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳຝັ່ງທະເລ (Coastal engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ (Construction engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳຄວບຄຸມ (Control engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳແຜ່ນດິນໄຫວ (Earthquake engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳສັນນິສູດ (Forensic engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳເຕັກນິກທໍລະນີ (Geotechnical engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ (Materials science and engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳນອກສະໜາມ (Outside plant engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳໂຄງສ້າງ (Structural engineering)[ແກ້ໄຂ]

ສຳຫຼວດ (Surveying)[ແກ້ໄຂ]

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ (Transportation engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວະສະວະກຳຕົວເມື່ອງ (Municipal or urban engineering)[ແກ້ໄຂ]

ວະສະວະກຳຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ (Water resources engineering)[ແກ້ໄຂ]

ບັນດາສະມາຄົມວິສະວະກຳໂຍທາຕ່າງໆ (Civil engineering associations)[ແກ້ໄຂ]

ເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ (See also)[ແກ້ໄຂ]

ອ້າງອີງ (References)[ແກ້ໄຂ]

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ (Further reading)[ແກ້ໄຂ]

ລີ້ງພາຍນອກ (External links)[ແກ້ໄຂ]