ວິສະວະກຳໂຍທາ

ຈາກ ວິກິພີເດຍ

ປະຫວັດຂອງວຽກງານອາຊີບວິສະວະກຳໂຍທາ[ດັດແກ້]

ປະຫວັດຂອງການສຶກສາດ້ານວິສະວະກຳໂຍທາ[ດັດແກ້]

ປະຫວັດຂອງວຽກງານວິສະວະກຳໂຍທາ (History of civil engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກອນໂຍທາ (The civil engineer)[ດັດແກ້]

ການສຶກສາ ແລະ ການອະນຸມັດຢັ້ງຢືນ (Education and licensure)[ດັດແກ້]

ວີຊາຍ່ອຍຕ່າງໆ (Sub-disciplines)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳຝັ່ງທະເລ (Coastal engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ (Construction engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳຄວບຄຸມ (Control engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳແຜ່ນດິນໄຫວ (Earthquake engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmental engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳສັນນິສູດ (Forensic engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳເຕັກນິກທໍລະນີ (Geotechnical engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳ ແລະ ວິທະຍາສາດວັດສະດຸ (Materials science and engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳນອກສະໜາມ (Outside plant engineering)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳໂຄງສ້າງ (Structural engineering)[ດັດແກ້]

ສຳຫຼວດ (Surveying)[ດັດແກ້]

ວິສະວະກຳຂົນສົ່ງ (Transportation engineering)[ດັດແກ້]

ວະສະວະກຳຕົວເມື່ອງ (Municipal or urban engineering)[ດັດແກ້]

ວະສະວະກຳຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນໍ້າ (Water resources engineering)[ດັດແກ້]

ບັນດາສະມາຄົມວິສະວະກຳໂຍທາຕ່າງໆ (Civil engineering associations)[ດັດແກ້]

ເບີ່ງເພີ່ມເຕີມ (See also)[ດັດແກ້]

ອ້າງອີງ (References)[ດັດແກ້]

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ (Further reading)[ດັດແກ້]

ລີ້ງພາຍນອກ (External links)[ດັດແກ້]