ວິຕາມິນບີ5

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ວິຕາມິນບີ5ຫຼືກົດແພນໂທເທນິກຫຼືວິຕາມິນເບ່5ຊ່ວຍໃນການສ້າງຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຮ່າງກາຍ,ຊ່ວຍສ້າງເຊວໃໝ່ແລະຊ່ວຍບໍາລຸງລະບົບປະສາດ.ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຕ້ອງການວິຕາມິນບີ5ຢ່າງນ້ອຍ200ມີລິກໍາ.

ປະໂຫຍດຂອງວິຕາມິນບີ5ຊ່ວຍໃນການສ້າງແອນຕີ້ບໍດີເຊິ່ງເປັນຕົວສໍາຄັນຂອງພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍ.ເມື່ອຮ່າງກາຍປ່ຽນໄຂມັນທີ່ສະສົມໄວ້ໃຫ້ເປັນນໍ້າຕານເພື່ອສ້າງພະລັງງານວິຕາມິນບີ5ຈະເປັນຕົວສໍາຄັນໃນການປ່ຽນໄຂມັນໃຫ້ເປັນນໍ້າຕານ.ຊ່ວຍໃຫ້ບາດແຜກາຍໄວຂຶ້ນ.ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຫາຍຈາກການຊັອກຫຼັງຈາກການຜ່າຕັດໃຫຍ່.ຊ່ວຍໃຫ້ອາການອ່ອນເພຍຫາຍໄວຂຶ້ນ.