ວິຕາມິນບີ3

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ວິຕາມິນບີ3ຫຼືໄນອາຊິນຫຼືກົດນິໂຄຕິນິກຫຼືວິຕາມິນເບ3.ມີສ່ວນສໍາຄັນໃນການກະຕຸ້ນຂະບວນການເຜົາຜານອາຫານໃນລະດັບເຊວ,ຊ່ວຍໃນການກະຕຸ້ນການຜະລິດສະເຕີຣອຍຮໍໂມນ.

ປະໂຫຍດຂອງວິຕາມິນບີສາມຈະຊ່ວຍທໍາລາຍພິດຫຼືສານພິດຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດ,ເຫຼົ້າແລະຢາເສບຕີດ.ຊ່ວຍໃນການປິ່ນປົວໂລກທາງຈິດແລະໂລກກ່ຽວກັບຄວາມຜິດປົກກະຕິທາງສະໝອງ.ຊ່ວຍໃຫ້ອາການຕ່າງໆຂອງຜູ້ປ່ວຍເບົາຫວານດີຂຶ້ນ.ຊ່ວຍຮັກສາໂລກປວດຫົວໄມເກນ.ຊ່ວຍບັນເທົາໂລກຂໍ້ອັກເສບ.ຊ່ວຍກະຕຸ້ນແລະແກ້ໄຂຄວາມບົກພ່ອງທາງເພດ.ຊ່ວຍລົດອາການຄວາມດັນເລືອດສູງປະຈໍາ.