ວິຕາມິນບີ2

ຈາກ ວິກິພີເດຍ
Jump to navigation Jump to search

ວິຕາມິນບີ2ຫຼືໄຣໂບເຟຼ່ວິ່ນຫຼືເບ່2ຊ່ວຍໃນການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່,ເມື່ອຂາດຈະກາຍເປັນຄົນເຕ້ຍ.ຈໍາເປັນຕໍ່ເອັນຊາຍແລະຂະບວນການເມທາບໍລິຊຶ່ມຂອງສານອາຫານຕ່າງໆໃນຮ່າງກາຍໂດຍສະເພາະໄຂມັນ.ປ້ອງກັນໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດທີ່ເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ເສັ້ນເລືອດແຂັງຕົວ,ກໍາຈັດໄຂມັນຊະນິດອີ່ມຕົວໃນເສັ້ນເລືອດ.ດັ່ງນັ້ນວິຕາມິນບີ2ຈຶ່ງມີອີກຊື່ໜຶ່ງວ່າ"ວິຕາມິນປ້ອງກັນໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ".ນອກຈາກນີ້ວິຕາມິນບີສອງຍັງຊ່ວຍລະງັບອາການຕາປຽກໄດ້ຈຶ່ງໃຊ້ເປັນສ່ວນປະກອບໃນຢາຢອດຕາ.